Bilforhandler, Bilreparation, Autoværksted, Autoforhandler, Mekaniker, Næstved

persondatapolitik


Persondatapolitik
OPDATERING AF VORES PRIVATLIVSPOLITIK

 

Grundet ændringer i den nye EU-lov kaldet General Data Protection Regulation (GDPR) har vi opdateret vores privatlivspolitik. Vi ønsker nemlig at tage ansvar og beskytte alle vores kunder og brugere. Vi forsikrer dig derfor om, at alle oplysninger, som du deler med os, forholdes privat og fortroligt. 

 

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig

 
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
JH Auto er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
 

JH Auto
V/ Jacob Hansen
Gallemarksvej 50
4700 Næstved

CVR: DK25629698

Tlf.: 55 73 03 20
Mobil: 61 61 07 07
[email protected]

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Vi registrerer oplysninger om dig/jer for at kunne lave omregistrering, køb og salg af biler samt de krav dansk lov stiller for at kunne være nummerpladeoperatør. Vi  registrerer oplysninger om dig/jer ved reparation/service for at kunne komme i kontakt med dig/jer.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi har indhentet samtykket.

 

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer.


 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • rådgivere og databehandlere


 

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. 
 
 

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på hvor længe vi har behov for oplysningen, dels i forhold til igangværende samarbejde, dels forhold til lovgivningskrav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.
 
 

7. Retten til at trække samtykke tilbage
Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag en samtykke.

 

8. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  
 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 
 
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
 
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
 
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 
 
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

9. Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

De bedste hilsner
JH Auto

 

Vi samarbejder med www.bilhandel.dk og www.tjekbil.dk  (HeyMate ApS) omkring vedligeholdelse af vores tilstedeværelse på Facebook og Google My Business.  Du gøres opmærksom på, at Bilhandel.dk har adgang til anonymiseret besøgsstatistik om din og andre brugeres adfærd på sitet og vores øvrige tjenester, som anvendes til brug for optimering af vores brugervenlighed og markedsføring.

Der tages forbehold for tryk- og tastefejl samt for eventuelle fejlopslag.
Cookie deklaration:

 

Cookies til statistik:


Cookienavn:                      Udbyder                                Type             Udløb

__utm.gif                      google-analytics.com                Pixel             2 år

Formålbeskrivelse: Google Analytics tracking-kode, der logger oplysninger om den besøgendes browser og computer.

 

Cookienavn:                      Udbyder                                 Type             Udløb

collect                       google-analytics.com                    Pixel             Session

Formålbeskrivelse: Benyttes til at indsamle data om brugerens platform (PC, tablet el. mobil) og præferencer - Disse data benyttes af Google Analytics til at optimere hjemmesidens indhold og annoncerelevans.

 

Cookies til marketing:


Cookienavn:                      Udbyder                                 Type             Udløb

ads/ga-audiences           google.com                              Pixel             Session

Formålbeskrivelse: Anvendes af Google AdWords til at gentage annoncer for besøgende, der sandsynligvis vil konvertere til kunder baseret på den besøgendes onlineadfærd på tværs af websteder.


Cookienavn:                      Udbyder                                 Type             Udløb

fr                                  facebook.com                              HTTP             3 mdr.

Formålbeskrivelse: Anvendes af Facebook til at levere forskellige reklame-tjenester, herunder realtids-bud fra tredjeparts-annoncører.

 

Cookienavn:                      Udbyder                                 Type             Udløb

IDE                              doubleclick.net                            HTTP             1 år

Formålbeskrivelse: Anvendes af Google DoubleClick til at registrere og rapportere om hjemmesidebrugerens handlinger efter at have set eller klikket på en af annoncørens annoncer. Formålet er at måle effekten af en annonce samt at målrette annoncer til brugeren.

 

Cookienavn:                      Udbyder                                 Type             Udløb

test_cookie                doubleclick.net                            HTTP             1 dag

Formålbeskrivelse: Anvendes til at tjekke om brugerens browser understøtter cookies.

 

Cookienavn:                      Udbyder                                Type             Udløb

tr                                 facebook.com                             Pixel             Session

Formålbeskrivelse: Anvendes af Facebook til at levere forskellige reklame-tjenester, herunder realtids-bud fra tredjeparts-annoncører.

 

Cookienavn:                      Udbyder                               Type             Udløb

NID                             google.com                                 HTTP             6 mdr.

Formålbeskrivelse:  Registrerer et unikt ID, der identificerer brugerens enhed ved tilbagevendende besøg. ID'et anvendes til at målrette annoncer.

 

Uklassificeret:
Cookienavn:  
                    Udbyder                               Type             Udløb

pagead/1p-user-list/#      google.com                          Pixel             Session

Formålbeskrivelse: Uklassificeret